Zona oriental: de estaleiro a zona nobre da cidade

Os 50 hectares que a Expo '98 ocupou mudaram a zona da cidade, que antes era um estaleiro