Esta enzima pode mudar o mundo

Descoberta por acaso, é capaz de comer plástico e pode alterar a forma como vivemos

Ler mais

Exclusivos